Interesses.nl geeft je tips over heel veel verschillende onderwerpen. Denk hierbij aan Vakantie, Huis en Tuin, Health en Beauty maar ook over zakelijke onderwerpen. Daarnaast geven we een selectie van gerichte aanbiedingen. Heb je zelf een tip mail hem dan naar info@interesses.nl
Bedrijf Starten
Contact
Home  
Categorieën:

Huis en Tuin
Gezondheid en Uiterlijk
Vakantie
Business 2 Business
Werk, Opleiding en Inkomen
Computers en Internet
Auto's en Vervoer
Financieel
Relatie en Gezin

Bedrijf Starten

Denk je erover om je eigen bedrijf te starten? Lees dan eerst deze 10 tips over het starten van je eigen bedrijf!

Tip 1. Je wilt je eigen bedrijf starten.

Begin met een stappenplan. Je moet namelijk eerst een aantal zaken goed op een rij hebben.
Dat stappenplan om je bedrijf te starten begint natuurlijk met het hebben van een goed idee, waarna je je gaat oriënteren of er een markt voor jouw idee is.

Tip 2. Dan maak je een ondernemingsplan.

Een ondernemingsplan heb je nodig. In beginsel alleen al voor jezelf, om een duidelijk overzicht
te krijgen, maar later ook voor anderen. Dat kan zijn bij anderen om duidelijk voor ogen te krijgen waar je plannen voor een eigen bedrijf op gestoeld zijn, maar het is ook iets wat gevraagd wordt als je een financiering wilt afsluiten om je eigen bedrijf op te starten.

Tip 3. Schrijf je in bij de Kamer van Koophandel

Dat hoeft niet voor alle beroepen, er zijn zogenaamde vrije beroepen, zoals bijvoorbeeld tekstschrijver, maar voor veel beroepen is een inschrijving bij de Kamer van Koophandel een vereiste. Dat kost je zo’n € 85 per jaar, maar daarvoor bereik je wel een grotere markt.

Tip 4. Meld je eigen bedrijf aan bij de Belastingdienst

Heel belangrijk: zo gauw je je eigen bedrijf hebt ingeschreven moet je contact opnemen met de Belastingdienst. Dat kan telefonisch, waarna je een formulier toegestuurd krijgt over de gegevens van de startende onderneming. Met dit formulier bepaalt de Belastingdienst dan voor welke belastingen je in aanmerking komt.

Tip 5. Zoek geschikte huisvesting voor je eigen bedrijf

Je hebt natuurlijk wel een plaats nodig waar je gaat werken. Dat kan thuis zijn, of je huurt een pand. Misschien wil je zelfs wel een pand kopen. Het maakt in principe niet uit waar je voor kiest, als je maar voor ogen houdt waar je bedrijfsruimte aan moet voldoen. Ook is het van belang het bestemmingsplan bij de gemeente op te vragen om te kijken of je jouw bedrijf wel vanuit die locatie mag starten. Al deze zaken dienen goed te worden uitgezocht en doordacht voordat je uiteindelijk je keuze bepaalt.

Tip 6. Kies de juiste rechtsvorm voor je eigen bedrijf

Als je een bedrijf start, dan zul je een rechtsvorm moeten kiezen voor je bedrijf. Bij de keuze
van een rechtsvorm spelen aspecten als kosten, fiscale en juridische gevolgen een grote rol. Allereerst speelt mee of je van plan bent alleen te werken of dat je gaat samenwerken met anderen. Als je alles op een rijtje zet, dan kun je kiezen uit rechtsvormen zonder rechts-persoonlijkheid (eenmanszaak, v.o.f., CV, maatschap) en rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid (BV, NV, coöperatie, vereniging, stichting). Een heleboel informatie waar je echt wel even in moet duiken voordat je tot een beslissing kan komen.

Tip 7. Sluit verzekeringen af voor je eigen bedrijf

Als ondernemer loop je risico's. Die risico’s kun je afdekken door je te verzekeren. Je moet je natuurlijk altijd al persoonlijk verzekeren, maar ook voor je bedrijf kan het handig zijn om bedrijfsverzekeringen af te sluiten. Te denken valt dan aan verzekeringen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid, pensioen, glasschade, de inboedel, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, transport, inkomstenderving, diefstal en ga zo maar door. Het is aan jou om te beoordelen welke verzekeringen je denkt nodig te hebben. Als je je financiering bij een bank hebt geregeld, dan kan deze bank eisen dat je die verzekeringen bij hen afsluit. Is dit niet het geval, dan kunt u zich wenden tot onafhankelijke assurantieadviseurs. Dan kun je samen zoeken naar de beste verzekering(en) voor je eigen bedrijf.

Tip 8. Regel de financiering

Om je bedrijf te kunnen starten heb je geld nodig. Er zijn veel manieren waarop je aan geld kunt komen. Normaal gesproken zul je zelf een gedeelte van het startkapitaal moeten financieren. Daarnaast kun je terecht bij banken, familie, leveranciers of particuliere investeerders. Om geld van deze personen of instanties los te krijgen zul je wel een goed ondernemingsplan moeten hebben.

Tip 9. Zoek goed personeel

Als je bij de start van je bedrijf direct personeel in dienst moet nemen dan brengt dat consequenties met zich mee. Allereerst moet je natuurlijk goed personeel zien te vinden.
Je zult je personeel moeten aansturen en motiveren. Daarbij moet je wel werk uit handen kunnen geven, maar heb je eenmaal goed personeel gevonden, dan zul je je moeten melden bij het UWV om aan te geven dat je werkgever bent, met de daarbij behorende verplichtingen (onder meer de inhoudingsplicht voor sociale verzekeringen). Daarnaast zul je per werknemer jaarlijks moeten opgeven welke bedragen er zijn ingehouden en uitbetaald aan de Belastingdienst. Ook kan de Arbeidsinspectie bij je langskomen om te kijken of je je wel aan de regels houdt. Er komt dus heel wat kijken bij het starten en draaiende houden van een eigen bedrijf.

Tip 10. Houd een goede administratie bij

Je bent bij wet verplicht om een bedrijfsadministratie bij te houden en te bewaren.
Alle basisgegevens die je op papier of elektronisch vastlegt moet je zeven jaar bewaren.
Gegevens over onroerend goed moet je zelfs tien jaar bewaren. Uit je administratie moet je kunnen zien hoeveel BTW je aan de Belastingdienst moet afdragen. Hiervoor moet je de facturen die je uitschrijft en betaalt bijhouden, net als je uitgaven en ontvangsten en het privé-gebruik van goederen en diensten. Voor een goede administratie kun je natuurlijk ook een accountant inschakelen, dat scheelt jou de nodige zorgen.

Interesses.nl heeft met de grootste zorg de content verzorgd maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website!