Interesses.nl geeft je tips over heel veel verschillende onderwerpen. Denk hierbij aan Vakantie, Huis en Tuin, Health en Beauty maar ook over zakelijke onderwerpen. Daarnaast geven we een selectie van gerichte aanbiedingen. Heb je zelf een tip mail hem dan naar info@interesses.nl
Bedrijfsruimte
Contact
Home  
Categorieën:

Huis en Tuin
Gezondheid en Uiterlijk
Vakantie
Business 2 Business
Werk, Opleiding en Inkomen
Computers en Internet
Auto's en Vervoer
Financieel
Relatie en Gezin

Bedrijfsruimte

Bent u op zoek naar bedrijfsruimte? Lees dan eerst deze tips over het huren of kopen van een bedrijfsruimte!

Tip 1. Bepaal uw behoeften

Als u bedrijfsruimte wilt huren of kopen is de eerste stap natuurlijk om voor u zelf in beeld te brengen wat uw behoeften zijn. Waar wilt u zich vestigen, welke eisen stelt u ten aanzien van bereikbaarheid, voor hoeveel mensen dient de ruimte geschikt te zijn, wilt u doorgroeimogelijk-heden, heeft u opslagruimte nodig, zijn er milieuvoorzieningen om mee rekening te houden, etc. Hoe beter u dit voor u zelf op een rij heeft, hoe gerichter u op zoek kunt naar de juiste bedrijfsruimte.

Tip 2. Bedenk of u wilt huren of kopen

Wilt u uw bedrijfsruimte huren of kopen? Huren heeft als grote voordeel dat uw directe investering beperkt is. U heeft ten aanzien van aanpassingen en onderhoud wel altijd te maken met de verhuurder. Bij koop kunt u uw beslissingen veel meer zelf nemen en profiteert u van eventuele waardestijgingen van het pand. Behalve dat u bij de koop van een pand flink moet investeren moet u ook rekening houden met allerlei bijkomende kosten zoals onderhoudskosten en extra onroerende zaak belastingen. Daar staat tegenover dat u op uw bedrijfspand ook fiscaal mag afschrijven.

Tip 3. Onderzoek wat een redelijke prijs is
Vaak wordt u verleidt met mooie aanbiedingen, krijgt u kortingen of hoeft u de eerste maanden geheel geen huur te betalen. Als u gaat huren - of kopen - is het goed om eerst vooraf zelf een beeld te vormen over een redelijke prijs. Doe navraag bij collega ondernemers, zoek prijzen op op internet, laat een taxatie uitvoeren. U zult daarna veel beter kunnen inschatten of het u aangeboden voorstel wel zo aantrekkelijk is. Onderhandelen over de uiteindelijke prijs is altijd verstandig.

Tip 4. Oriënteren via internet

Evenals bij het reguliere woningaanbod geldt dat u via internet eenvoudig op zoek kunt naar beschikbare bedrijfsruimte. Op de sites van de diverse makelaarsverenigingen zoals de VBO en Funda van de NVM-makelaars vindt u een uitgebreid aanbod.

Tip 5. Ga na wat u aan het pand mag veranderen
Mogelijk heeft u speciale wensen ten aanzien van de bedrijfs- of kantoorruimte die u wilt betrekken. De vraag is dan natuurlijk of u die veranderingen van de verhuurder of de gemeente ook mag doorvoeren. Mag u bijvoorbeeld reclame uitingen aan de buitenkant van het gebouw aanbrengen? Vraag is ook hoe na het aflopen van de huurovereenkomst wordt omgegaan met die aanpassingen. Moet u alles weer in originele staat opleveren en heeft u recht op een vergoeding voor de meerwaarde die u in een pand heeft ingebracht?

Tip 6. Denk vooraf na over de inrichting

Voordat u besluit een pand te huren of te kopen is het goed al uitgebreid na te denken over hoe u het pand kunt en wilt inrichten. Kunt u mensen die er komen te werken een rustige werkplek geven die voldoet aan de Arbo richtlijnen. Is in de ruimte voldoende daglicht aanwezig, zijn speciale vergaderruimten aanwezig waardoor anderen ongestoord door kunnen werken tijdens besprekingen. Hoe zit het met geluidsoverlast? U hoeft misschien veel minder vierkante meters te huren als u over een ruimte beschikt die praktisch en prettig is in te richten.

Tip 7. Leg afspraken vast over huurprijs verhogingen
Hoe gaat u om met (de jaarlijkse) huurprijsverhogingen. Uitgangspunt kan het consumenten-prijsindexcijfer van het CBS zijn of wettelijk vastgestelde verhogingen voor woningen. Misschien kunt u zelfs bedingen dat de huurprijs gedurende een periode geheel niet verhoogd wordt. Ook is het goed om afspraken te maken over de aanpassing van de huurprijs in relatie tot aanpassingen die u zelf aan de bedrijfsruimte doorvoert. U kunt expliciet afspreken dat aanpassingen die u zelf doorvoert niet in de huurprijs worden verwerkt. Maak ook afspraken over de boeteclausule voor het geval u voor het einde van de huurperiode (vaak 5 jaar) uw overeenkomst wilt opzeggen.

Tip 8. Bent u beschermt door opzegging door de verhuurder?
Stel u heeft een prima plek voor uw onderneming gevonden. Niets is dan vervelender dan dat de verhuurder uw huur opzegt. Gelukkig biedt de wet hier waarborgen tegen. Zeker voor mensen met een restaurant, café of soortgelijke onderneming. Ga in alle gevallen na of en op welke voorwaarden uw verhuurder de huur mag opzeggen.

Tip 9. Let op bijkomende kosten
Naar schatting een vierde deel van de kosten die u kwijt bent voor het gebruik van uw bedrijfs-ruimte gaat op aan variabele – bijkomende – kosten. U kunt denken aan schoonmaak, receptie en andere kosten. Ga na hoe deze kosten in uw situatie uitpakken en welke faciliteiten bij uw huurovereenkomst zijn inbegrepen.

Tip 10. Plan uw verhuizing

Als u eenmaal een bedrijfspand heeft gevonden, wilt u deze ook betrekken. Een goede verhuis-planning is dan essentieel, zeker in een situatie waarin sprake is van een lopende onderneming. Stel een coördinator aan die het plan opstelt en de uitvoering begeleidt. Zorg er voor dat medewerkers zo lang mogelijk kunnen doorwerken. Verhuizen in het weekend is een optie, maar kan als nadeel hebben dat u mensen moet doorbetalen of weekendtoeslagen moet betalen. Zorg ook dat uw spullen veilig zijn voor diefstal tijdens de verhuizing.

Interesses.nl heeft met de grootste zorg de content verzorgd maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website!