Interesses.nl geeft je tips over heel veel verschillende onderwerpen. Denk hierbij aan Vakantie, Huis en Tuin, Health en Beauty maar ook over zakelijke onderwerpen. Daarnaast geven we een selectie van gerichte aanbiedingen. Heb je zelf een tip mail hem dan naar info@interesses.nl
Coaching
Contact
Home  
Categorieën:

Huis en Tuin
Gezondheid en Uiterlijk
Vakantie
Business 2 Business
Werk, Opleiding en Inkomen
Computers en Internet
Auto's en Vervoer
Financieel
Relatie en Gezin

Coaching

Je wilt meer weten over coaching? Lees dan snel deze 10 tips over coaching!

Tip 1. Leuk, die tips, maar wat houdt coaching in?
Heden ten dage speelt coaching een steeds belangrijker rol in werksituaties. Daarbij gaat het dan niet om opdracht geven of (dwingend) adviseren maar juist om de kans zaken en situaties op basis van gelijkwaardigheid en in onderlinge interactie tot een oplossing te brengen. Coaching is een manier om (verborgen) talenten te ontdekken en vervolgens tot ontwikkeling te brengen.

Tip 2. Coaching vraagt om vertrouwen

Bij coaching komen vaak persoonlijke thema's aan de orde. Belangrijk is dat deze onderwerpen in een sfeer van veiligheid en vertrouwen kunnen worden besproken. Een veilig leerklimaat betekent ook dat de opdrachtgever (bijvoorbeeld de baas van de gecoachte) slechts over de hoofdlijnen van het coachingstraject wordt geïnformeerd.

Tip 3. Een goede coach is net een fiets!
Huh? Jazeker, lees maar! Een goede coach fungeert als bagagedrager (door alles mee te zeulen), stuur (door aan alles richting te geven) en trappers/de aandrijving (door alles in gang te zetten en te houden). Klinkt een beetje raar, maar als je het goed beschouwt, en er eens extra over nadenkt, zul je tot de conclusie moeten komen dat het wel waar is!

Tip 4. Bij een goede coaching hoort regelmaat
Het rendement van coaching staat of valt met regelmaat: geregelde bijeenkomsten en tussentijds de gelegenheid om het geleerde in de praktijk te brengen. Tijdens de sessies vindt terugkoppeling plaats en worden vervolgacties uitgezet.

Tip 5. Een stappenplan helpt
Een goed coachingsgesprek scheelt uren werk. Voorwaarde is wel dat in de coachingssessie via een duidelijke structuur wordt gewerkt. Het stappenplan voor coaching omvat vier fasen, namelijk het doel, het bekijken van de actuele situatie, het beoordelen van de verschillende opties en het trekken van een conclusie.

Tip 6. Coaching is op de juiste wijze vragen stellen
Een goede coach vráágt maar vraagt vooral dóór. Er worden geen instructies, dwingende adviezen of richtinggevende suggesties gegeven, maar uitsluitend vragen gesteld om maximaal effect te bereiken. De antwoorden kunnen dan leiden tot meer begrip, een hogere motivatie en een beter leerrendement. Overigens is er voor het vragen stellen een formule, namelijk de ‘LSD-formule’, wat inhoudt 'Luisteren, Samenvatten en Doorvragen'. Natuurlijk zijn er verschillende soorten vragen, waarbij alles afhangt van de situatie en het te bereiken doel.

Tip 7. Evalueer de resultaten
Hebben de inzichten die worden opgedaan in de coachingsessies effect in de dagelijkse (werk)praktijk? Die vraag moet steeds centraal staan. Coaching is een middel, geen doel op zich. Coach en gecoachte moeten zich voortdurend rekenschap geven van bereikte en nog te behalen resultaten.

Tip 8. Goed managen is goed coachen
De moderne manager is tevens coach. Op zijn minst wordt er beschikt over coachingsvaardig-heden oftewel het talent om de prestaties en het leervermogen van de medewerkers te verbeteren. Niet door instructies of opdrachten maar door in tweegesprekken talenten en ideeën van de ander boven water te brengen.

Tip 9. Coachen kun je leren!
Als je naar aanleiding van de bovenstaande tips denkt ‘da’s mooi allemaal, maar hoe leer ik dat dan’: wees gerust, er zijn opleidingen die je kunnen helpen bij het doorgronden van de principes van het coaching. Een mens is nooit te oud om te leren en laten we wel wezen, dit zou dan een opleiding waar niet alleen jij maar zeker ook je omgeving voordeel ondervindt.

Tip 10. Coaching vraagt om de juiste ‘klik’.
Je kunt nog zoveel geleerd hebben en nog zulke goede bedoelingen hebben, als het simpelweg niet ‘klikt’ met degene(n) die je wilt coachen, dan gaat het niet lukken! Eigenlijk is de belangrijkste voorwaarde voor een goed resultaat een goede ‘match’ tussen de gesprekspartners. Als die match er niet is dan is het raadzaam om een ander deze coaching te laten doen, want zonder vonk werkt het niet.

Interesses.nl heeft met de grootste zorg de content verzorgd maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website!