Interesses.nl geeft je tips over heel veel verschillende onderwerpen. Denk hierbij aan Vakantie, Huis en Tuin, Health en Beauty maar ook over zakelijke onderwerpen. Daarnaast geven we een selectie van gerichte aanbiedingen. Heb je zelf een tip mail hem dan naar info@interesses.nl
Echtscheiding
Contact
Home  
Categorieën:

Huis en Tuin
Gezondheid en Uiterlijk
Vakantie
Business 2 Business
Werk, Opleiding en Inkomen
Computers en Internet
Auto's en Vervoer
Financieel
Relatie en Gezin

Echtscheiding

Gaat u binnenkort scheiden? Lees dan deze 10 tips over echtscheiding.
Tip 1. Kies voor één of twee advocaten

Een echtscheiding verloopt via een rechtbank. Ondersteuning door een advocaat is daarbij vereist. Ex partners kunnen er voor kiezen allebei een eigen advocaat in de arm te nemen. De eigen advocaat kan dan optimaal uw belangen verdedigen tijdens de scheiding. Alternatief is om gezamenlijk een advocaat in te schakelen. Los van het kostenaspect, kan dit voorkomen dat een ‘vechtsituatie’ ontstaat waarin de kleinste details twistpunten worden.
Tip 2. Echtscheiding via internet: goedkoop en snel
Als de echtscheiding in harmonie verloopt en er geen verschil van mening bestaat over de wijze waarop de scheiding verloopt, kan een scheiding via internet een oplossing zijn. De kosten zijn beperkt en het traject kan snel doorlopen worden. Er moet al gezamenlijke duidelijkheid zijn over de verdeling van de boedel, en er is duidelijkheid over de zorg van de kinderen, de alimentatie-rechten, de pensioenverdeling en het gebruik van de woning.
Tip 3. Flitsscheiding: snel zonder rechtbank
Het is tegenwoordig mogelijk om ook zonder tussenkomst van de rechtbank te scheiden.
Dit wordt wel een flitsscheiding genoemd. Allereerst maakt u de afspraken over uw scheiding en hoe u uit elkaar wilt gaan. Dit kunt u met ondersteuning van een advocaat regelen in een speciaal convenant. Vervolgens maakt u een afspraak met de afdeling burgerzaken in uw gemeente om het huwelijk in een geregistreerd partnerschap om te zetten. Daarna gaat u terug naar uw advocaat die een verklaring opstelt waarin verzocht wordt het partnerschap op te heffen. Deze verklaring gaat vervolgens weer naar de gemeente die uw partnerschap weer opheft.
Tip 4. Voorkom conflicten met mediation
Hebt u de intentie om in goede harmonie uit elkaar te gaan, maar bestaan er toch de nodige fricties of zijn die bij uw echtscheiding te voorzien, dan is mediation een optie. Een mediator of bemiddelaar fungeert als onafhankelijke derde persoon die de communicatie op gang houdt en die naast aandacht voor de zakelijke kant ook ruimte biedt voor emoties die bij een scheiding komen kijken.
Tip 5. Leg eventueel aanvullende alimentatie afspraken vast
Als één van beide ex-partners na de scheiding niet in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien, zal de andere partner daarin een bijdrage moeten leveren. De wettelijke alimentatieduur houdt op na 12 jaar. Bent u korter dan 5 jaar getrouwd of geregistreerd partner en zijn er geen kinderen, dan hoeft alimentatiebetaling maar net zolang betaald te worden als het huwelijk heeft geduurd. Betaling van alimentatie over langere periodes kan, maar dan moet u daarover bij uw scheiding aanvullende afspraken vastleggen. Naast deze partneralimentatie kan sprake zijn van alimentatie voor de kinderen. Deze verplichting loopt door tot kinderen 21 jaar oud zijn. In de periode dat ze meerderjarig zijn tussen vanaf 18 jaar tot 21 jaar moeten de afspraken met de kinderen zelf worden gemaakt. Voor die tijd met de ex partner. Alimentatiekosten zijn aftrekbaar voor de belasting!
Tip 6. Neem verantwoordelijkheid voor uw kinderen
Voor eventuele kinderen is een scheiding zéér ingrijpend. Wees echter eerlijk tegen uw kinderen over de scheiding en draai er niet om heen. Geef uw kinderen de ruimte om over hun gevoelens te praten. Laat ze, herhaaldelijk, weten dat de scheiding niet hun fout is. Vraag naar hun ideeën over de scheiding zodat mogelijke angstenen zorgen aan het licht komen. Dit kunt u doen door eens te vragen naar hun beelden bij gescheiden ouders van andere kinderen. Ook aan de hand van een boek kunt u zaken bespreekbaar maken. Zorg verder dat u kind niet tussen u en uw partner in komt te staan. Laat in de aanwezigheid van uw kinderen u niet negatief uit over uw ex en laat kinderen niet als boodschapper tussen u en uw ex partner optreden.
Tip 7. Inventariseer de bezittingen
Als uw in gemeenschap van goederen getrouwd bent heeft u beide recht op de helft van de inboedel. Er zijn wel uitzonderingen. Erfstukken waarvoor de erflater heeft bepaald dat die specifiek voor één van de partners zijn bedoeld, vallen buiten de boedel. Om tot een goede verdeling van de inboedel te komen is het aan te raden een inventarisatie op te stellen. Denk bij de inventarisatie ook aan financiële middelen. Naast bankrekeningen bijvoorbeeld ook aan lijfrentes e.d. De waarde van auto’s kan bepaald worden met de ANWB/Bovag koerslijst (houd rekening met schade aan de auto!). Als één van de partners zijn inboedel niet meteen kan stallen na de scheiding, kan afgesproken worden dat de stukken zolang bij de partner achterblijven. Opslag in een af te huren opslagbox (tijdelijke opslagruimte) is een goed en niet al te duur alternatief.
Tip 8. Reken kosten en opbrengsten van de woning af
Vraag is wie blijft er in de woning wonen of verlaat u beide het huis? In geval van kinderen kan het verstandig zijn dat de kinderen in hun vertrouwde omgeving blijven. Woont u in een huurhuis dan is het goed om keuring aan te vragen bij uw huurinstantie om eventuele schade te inventariseren. Uw ex partner zal aan het herstel moeten bijdragen. Indien uw woont in een koopwoning en u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, zal de ene partner, als die in het huis wil blijven wonen, de andere moeten uitkopen. Daarbij moet ook mogelijke overwaarde van het huis worden afgerekend. Vraagpunt is of dat ook op te brengen is, zeker als de bijkomende kosten voor een nieuwe taxatie, notariskosten en afsluitprovisie voor de hypotheek worden meegewogen. De extra hypotheekrente is gewoon aftrekbaar. Betaalt u als ex partner na de scheiding nog mee aan de rente van woning dan kunt u deze tot twee jaar na de scheiding aftrekken.
Tip 9. Meld de scheiding bij uw pensioeninstantie
Het gedurende het huwelijk of partnerschap opgebouwde pensioen door beide, of één van de ex partners komt aan beide toe. Als er geen afspraken worden gemaakt krijgen de ex partners bij ingaan van het pensioen ieder de helft. U moet uw echtscheiding wel binnen 2 jaar na de scheiding bij de pensioeninstantie melden.
Tip 10. Mogelijk heeft u recht op financiële ondersteuning
Een echtscheiding kan behoorlijk in de papieren lopen. Zeker als u geen rechtsbijstand verzekering heeft waarvan u tijdens een scheiding gebruik kunt maken. Om achteraf niet voor verrassingen te komen te staan, is het goed vooraf duidelijk te informeren naar de kosten voor uw advocaat. Informeer ook naar bijkomende kosten voor de afhandeling via de rechtbank. Wanneer u de kosten zelf niet kunt opbrengen, kunt u gebruik maken van een ‘toegevoegd’ advocaat. De Raad voor Rechtsbijstand moet daaraan goedkeuring verlenen. Op het gemeentehuis kunt u daarvoor een Verklaring over Inkomen en Vermogen afhalen. Dit VIV formulier kan uw advocaat vervolgens doorsturen naar de Raad voor Rechtsbijstand.

Interesses.nl heeft met de grootste zorg de content verzorgd maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website!