Interesses.nl geeft je tips over heel veel verschillende onderwerpen. Denk hierbij aan Vakantie, Huis en Tuin, Health en Beauty maar ook over zakelijke onderwerpen. Daarnaast geven we een selectie van gerichte aanbiedingen. Heb je zelf een tip mail hem dan naar info@interesses.nl
Merkenrecht
Contact
Home  
Categorieën:

Huis en Tuin
Gezondheid en Uiterlijk
Vakantie
Business 2 Business
Werk, Opleiding en Inkomen
Computers en Internet
Auto's en Vervoer
Financieel
Relatie en Gezin

Merkenrecht

Wat komt er allemaal kijken bij merkenrecht? Lees dan deze 10 tips over merkenrecht.

Tip 1. Merkenrecht biedt bescherming

Voor een goede bescherming is het van belang om je naam en/of logo als merk in het Benelux merkenregister te deponeren en daarmee het exclusieve recht op het gebruik van het merk op te vragen. Deze registratie vormt tevens de basis voor alle verdere beschermingen nationaal en internationaal en voor de aanvraag van een .EU domeinnaam

Tip 2. Merkenrecht voor een woordmerk en voor een woord-/beeldmerk

Door middel van een depot in het Benelux merkenregister van een woordmerk verkrijg je de exclusieve rechten op het woord. Met een combinatie woord/beeldmerk verkrijg je de exclusieve rechten op de schrijfwijze (lettertype) en de kleuren in combinatie met de woorden en/of tekens. Een registratie van het beeldmerk geeft je de exclusieve rechten op het logo.

Tip 3. Er bestaat een spoedprocedure

Een depot kan gedaan worden na het verplicht ambtelijk onderzoek. Afhankelijk van je wensen kan het onderzoek standaard (een maand), versneld (circa twee weken) of per expresse procedure (een dag) worden uitgevoerd. In al deze procedures ontvangt je eerst je reserveringsnummer (depotnummer) en enkele maanden later pas je bewijs van inschrijving.

Tip 4. Houd ook rekening met internationale registratie

Aangezien je bij de registratie van een .EU domeinnaam je bewijs van eigendom moet overhandigen is het verstandig het merkrecht via een spoedregistratie vast te leggen. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer .EU domeinnamen daadwerkelijk geregistreerd kunnen worden, maar op deze manier is de registratie van je merkrecht in ieder geval voor die tijd rond.
Bij een spoedregistratie ontvang je nog dezelfde dag - de dag van de registratie en betaling -
je reserveringsnummer. Deze procedure is met name van belang bij Internationale inschrijving,
bij conflictzaken of als je snel moet c.q. wilt bewijzen dat jouw merk ook daadwerkelijk van jou is.

Tip 5. In welke klasse?

Een merk wordt gedeponeerd in één of meer klassen. Voordat een onderzoek of een depot kan plaatsvinden moet je product en/of dienst worden ondergebracht in een klasse. Er zijn maar liefst 45 klassen. Iedere klasse vertegenwoordigt een groep van waren of diensten. Aan de hand van je product of dienst vindt er een indeling plaats. Gemiddeld is dit 3 klassen per product of dienst.

Tip 6. Er zijn soorten merken

Bescherming via het merkenrecht bestaat voor Individuele merken: ieder teken dat wordt gebruikt om producten of diensten van een onderneming te onderscheiden, kan in principe als merk worden aangemerkt. Men onderscheidt de onderstaande objecten die beschermd kunnen worden via het merkenrecht: woordmerk, beeldmerk, vormmerk, kleurmerk, klankmerk, geurmerk en imago. Ook bestaat het voor collectieve merken: merken die dienen om één of meer gemeen-schappelijke kenmerken te onderscheiden van waren of diensten, afkomstig van verschillende ondernemingen zijn voornamelijk bedoeld als waarborgteken voor de gemeenschappelijke kwaliteit. Bijvoorbeeld KEMA-keur, het wolmerk, etc. Alleen door je merk te deponeren ben je eigenaar van het exclusieve merkenrecht. Gebruik en ontwikkeling van het merk alleen geeft je geen rechten.

Tip 7. Wat zijn de eisen voor merkregistratie?

Een merk dient vooral onderscheidend vermogen te bezitten. Dit betekent dat een bepaald product of een bepaalde dienst herkenbaar moet zijn aan de hand van het teken dat afkomstig is van een bepaalde onderneming. Een voorbeeld is de vorm van het Wokkelzoutje, de kleur groen van KPN Telecom en de kleur rood van TPG post (die overigens nu weer oranje is). Hoe sterker het onderscheidend vermogen, hoe meer bescherming.

Tip 8. Wanneer wordt een aanvraag geweigerd?

Een depot van een merk kan geweigerd worden op de volgende gronden:

- het merk mist onderscheidend vermogen;
- het merk is beschrijvend (i.e. het merk beschrijft de waren of diensten);
- het merk is in strijd met de openbare orde of goede zeden;- het merk is misleidend.

Tip 9. Hoe lang heb ik bescherming?

De beschermingsduur van een merk is voor een periode van 10 jaar. Na deze periode kan de bescherming oneindig voor telkens een periode van 10 jaar worden verlengd. Dit onderscheidt het merkenrecht van de andere rechten waarbij de beschermingsduur voor een beperkte tijdsduur is.

Tip 10. Gebruik de ®

Zodra jouw merk gedeponeerd is kun je je dan ook verweren tegen derden die een identiek of overeenstemmend merk voor dezelfde of gelijksoortige waren of diensten op de markt brengt. Om aan te geven dat jouw merk wettelijk beschermd is kun je het ®-teken achter het merk plaatsen. Dit teken geeft een waarschuwing aan derden dat jij de exclusieve rechten bezit op het merk.

Interesses.nl heeft met de grootste zorg de content verzorgd maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website!