Interesses.nl geeft je tips over heel veel verschillende onderwerpen. Denk hierbij aan Vakantie, Huis en Tuin, Health en Beauty maar ook over zakelijke onderwerpen. Daarnaast geven we een selectie van gerichte aanbiedingen. Heb je zelf een tip mail hem dan naar info@interesses.nl
Ontslag
Contact
Home  
Categorieën:

Huis en Tuin
Gezondheid en Uiterlijk
Vakantie
Business 2 Business
Werk, Opleiding en Inkomen
Computers en Internet
Auto's en Vervoer
Financieel
Relatie en Gezin

Ontslag

Word je misschien binnenkort ontslagen? Lees dan snel deze 10 tips over ontslag!

Tip 1. Dreigend ontslag? Blijf niet stilzitten!
Weet je dat je contract niet wordt verlengd? Of heeft je werkgever het voornemen u te ontslaan? Meld je dan zo snel mogelijk bij CWI. Als je straks aanspraak wilt maken op een uitkering, heb je bepaalde plichten vanaf het moment dat je weet dat je je baan verliest. Je moet bijvoorbeeld vanaf dat moment actief op zoek naar een andere baan.

Tip 2. Er zijn verschillende ontslagprocedures
De ontslag procedure hangt af van de redenen van ontslag. In hoofdlijnen kan ontslag plaatsvinden via het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) of via de Kantonrechter. Dit is uiteraard per situatie verschillend. Bovendien bestaat er de mogelijkheid tegen een ontslagprocedure via het CWI bezwaar te maken door alsnog naar de kantonrechter te stappen. Andersom kan niet.

Tip 3. Zorg ervoor niet verwijtbaar werkloos te zijn
Dat klinkt als een dure zin, maar daarmee stel je wel je uitkering veilig. Je moet bijvoorbeeld niet ontslagen worden door diefstal, of door werkweigering. Je moet aantoonbaar kunnen maken dat het ontslag niet jouw schuld is. Als het namelijk wél je eigen schuld is, vervalt daarmee het recht op een uitkering.

Tip 4. Vraag hulp!
Bij ontslag kun je hulp en advies krijgen. Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten, kunnen die je helpen. Als je geen rechtsbijstandsverzekering hebt, is het te laat om die alsnog af te sluiten, er geldt altijd een wachttijd. Ben je lid van een vakbond, dan helpen die je verder. Als dat ook niet het geval is, kun je altijd nog naar een advocaat stappen. Houd er wel rekening mee dat dit vaak aanzienlijke kosten met zich mee brengt, ofschoon die soms dan weer verhaald kunnen worden op de werkgever. Deskundig advies is in ieder geval onontbeerlijk.

Tip 5. Ontslag en je nieuwe baan: de WW als brug
Als je dan ontslagen bent, en je hebt recht op een WW-uitkering, dan moet je er rekening mee houden dat het kabinet per 1 oktober 2006 de WW wil gaan moderniseren. Dat houdt in dat er minder lang recht op WW gaat ontstaan. Het kabinet wil daarmee bereiken dat mensen actiever op zoek gaan naar een nieuwe baan, waardoor de WW het effect krijgt van een brug tussen je oude en nieuwe baan. Hiermee komen het (snel) vinden van nieuw werk en het voorkomen van werkloosheid komt meer centraal te staan.

Tip 6. Ontslagvergoeding? Pas op!
Ontslagvergoedingen worden volledig verrekend met de werkloosheidsuitkering. Dit geldt voor zowel ontslagvergoedingen ineens als vergoedingen die weliswaar niet als ontslagvergoeding worden uitbetaald, maar wel als zodanig kunnen worden beschouwd. Het gaat dan bijvoorbeeld om bonussen die direct voorafgaande aan het ontslag zijn uitgekeerd. Je moet je dus niet rijk rekenen met een ontvangen vergoeding!

Tip 7. Redenen voor ontslag
De belangrijkste redenen voor ontslag lopen ver uiteen. Het kan gaan om de mogelijkheid dat
een bedrijf niet goed meer draait, zodat er om bedrijfseconomische redenen ontslag wordt aangevraagd. Ingeval van een faillissement is de oorzaak duidelijk. Ook kun je ontslagen worden op persoonlijke gronden, dat kan zijn als je niet meer goed functioneert of niet meer geschikt zou zijn voor je functie. Tenslotte kun je ook na 2 jaar ziekte ontslagen worden.

Tip 8. Zorg voor de juiste documenten
Bij een (dreigend) ontslag is het van belang de juiste stukken voorhanden te hebben. Houd daar rekening mee. Het gaat daarbij om de arbeidsovereenkomst, de laatste twee loonstroken, een eventuele CAO of bedrijfsreglement, eigenlijk alles wat met je baan en werkgever te maken heeft, dus ook de gevoerde correspondentie en het eventuele ontslagvoorstel van je werkgever. Als je deze stukken voorhanden hebt, is het makkelijker voor degene bij wie je advies gaat inwinnen de zaak op een rijtje te krijgen.

Tip 9. Er bestaat ontslagbescherming
Natuurlijk mag je niet zomaar ontslagen worden. Er bestaat ook nog zoiets als ontslagbescherming. Je mag bijvoorbeeld niet ontslagen worden op grond van discriminatie (denk hierbij aan godsdienst, ras, geslacht etc.). Ook mag je binnen de eerste twee jaar van een ziektewetperiode niet ontslagen worden, maar houd er rekening mee dat daarop uitzonderingen kunnen worden gemaakt. Ook zwanger zijn of ouderschapsverlof op willen nemen mogen geen redenen voor ontslag zijn. Bovendien zijn lidmaatschappen van OR, vakbond of politieke organisaties geen redenen voor ontslag.

Tip 10. Misschien wel het belangrijkste: Ga niet akkoord!
Je moet nooit en te nimmer zomaar akkoord gaan met je ontslag. Bovendien moet je je niet gedwongen voelen stukken direct te ondertekenen. Je moet eventuele voorstellen van je werkgever in beraad houden, dus niet direct een antwoord geven. Je moet altijd schriftelijk bezwaar aantekenen tegen je ontslag. Het kan namelijk voorkomen dat een ontslagvoorstel redelijk lijkt, maar dat je niet alle consequenties voor ogen hebt. Ook daarom is het weer van belang deskundig advies in te winnen.

Interesses.nl heeft met de grootste zorg de content verzorgd maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website!