Interesses.nl geeft je tips over heel veel verschillende onderwerpen. Denk hierbij aan Vakantie, Huis en Tuin, Health en Beauty maar ook over zakelijke onderwerpen. Daarnaast geven we een selectie van gerichte aanbiedingen. Heb je zelf een tip mail hem dan naar info@interesses.nl
Pensioen
Contact
Home  
Categorieën:

Huis en Tuin
Gezondheid en Uiterlijk
Vakantie
Business 2 Business
Werk, Opleiding en Inkomen
Computers en Internet
Auto's en Vervoer
Financieel
Relatie en Gezin

Pensioen

Wilt u later een goed pensioen? Lees dan eerst deze 10 tips voordat u uw pensioen gaat regelen.

Tip 1. Denk na over de toekomst
Het is niet altijd makkelijk om te bepalen hoe u toekomst eruit ziet en wat u zou willen.
Maar hoe beter u dit voor zich heeft, des te makkelijker kunt u uw pensioen daarop afstemmen. Wilt u eerder stoppen met werken of juist langer doorwerken? En als u gestopt bent, wat zijn uw plannen dan? Wilt u grote reizen maken waaraan een prijskaartje hangt? Of gaat u kleiner wonen bijvoorbeeld als uw kinderen het huis uit zijn?

Tip 2. Begin vroeg met uw pensioen
Veel mensen denken pas op latere leeftijd na over hun pensioen. Wie echter dan nog een goede aanvulling wil opbouwen, moet rekening houden met hoge premies. De aanvulling moet namelijk in een beperkt aantal jaren worden opgebouwd en het geld heeft weinig tijd om aan te groeien. Begin dus tijdig met de opbouw van uw pensioen.

Tip 3. Bepaal uw pensioengat
Na uw 65ste betaalt u minder belasting. Daarom hebt u ook minder (bruto) inkomen nodig om uiteindelijk hetzelfde bedrag over te houden. Vaak wordt bij een pensioenberekening uitgegaan van een situatie waarin u nog (bruto) 70% van uw laatst verdiende loon ontvangt. Naast uw AOW, moet die 70% komen uit de opbrengst van de bij uw werkgevers opgebouwde pensioenrechten. Deze rechten zijn echter niet altijd voldoende om de 70% vol te maken. Veel Nederlanders hebben dan ook een zogenoemd pensioengat. Een pensioengat kan vele oorzaken hebben. Het wisselen van baan, of een periode waarin u parttime heeft gewerkt zijn daarvan voorbeelden. Het is goed dus uw pensioengat te bepalen. Vraag er naar bij een deskundig adviseur.

Tip 4. Benut fiscale mogelijkheden: jaar- en inhaalruimte
Hoewel de mogelijkheden tot aftrek van levensverzekeringen in de loop der jaren flink zijn beperkt, zijn er nog steeds aftrekmogelijkheden. Zo is er de jaarruimte. Dit is het bedrag dat u bij een aantoonbaar pensioentekort in een bepaald jaar mag aftrekken. Ook een pensioentekort dat in het verleden is ontstaan, kan worden gecompenseerd. Hiervoor bestaat de inhaalruimte die u kunt gebruiken om in een aftrekbare pensioenverzekering te storten.

Tip 5. Neem uw pensioen mee
Als u van baan verandert is het vaak aantrekkelijk om uw pensioen mee te nemen en in te brengen bij de regeling van uw nieuwe werkgever. Uw opgebouwde deel kan dan mee blijven groeien en aan inflatie worden aangepast. De betrokken pensioeninstanties zijn verplicht daaraan mee te werken.

Tip 6. Houd rekening met 'verborgen' inkomsten
Als u veel overwerkt, een bijbaantje heeft of over een leaseauto beschikt heeft u nu wel inkomsten, maar u bouwt daar geen pensioen over op. Als dit soort inkomsten - of in het geval van de leaseauto voordelen - wegvallen, krijgt u te maken met een grotere daling in inkomsten dan misschien wenselijk (of bij de leaseauto een kostenstijging). Houdt bij uw pensioenopbouw dus ook met dit soort 'verborgen' inkomsten rekening. Deze extra inkomsten zorgen er overigens wel voor dat u ook extra pensioenkosten mag aftrekken in het kader van de jaar- en inhaalruimte.

Tip 7. Tweeverdieners: extra alert
Bij de pensioenopbouw wordt rekening gehouden met de AOW die u later ontvangt. Als u beide verdient, wordt er bij beide partners rekening gehouden met de volledige AOW uitkering, zowel die aan uzelf als die van uw partner. Uw AOW wordt als het ware dubbel geteld, terwijl u deze beide maar één keer ontvangt. Daarmee ontstaat een gat in uw pensioen. Wees als tweeverdieners hier alert op.

Tip 8. Uw huis als pensioen
De maandelijkse lasten van uw hypotheek kunnen een aanzienlijk deel van uw budget opslokken. Als u na uw pensionering de hypotheek op uw huis grotendeels heeft afgelost, scheelt dat flink in uw vaste lasten en houdt u meer geld over. Ook kunt u de waarde van uw eigen huis benutten. Als u kleiner of gehuurd gaat wonen, krijgt u een flinke som geld in handen. Dat geld kunt u voor uw pensioen aanwenden. Houdt er wel rekening mee dat u ook nog steeds de maandlasten voor uw nieuwe woning moet kunnen blijven opbrengen.

Tip 9. Speur naar verborgen pensioen
Een pensioen wordt niet altijd vanzelf uitgekeerd. Soms moet u dit aangeven bij de betrokken pensioeninstantie. Het is daarom goed om overzicht te bewaren over de instanties waar u pensioen heeft opgebouwd en dit alsnog te inventariseren als u dit niet meer direct weet. Als uw gescheiden bent, heeft u - als daar geen andere afspraken over zijn gemaakt - ook recht op de helft van het pensioen van uw ex partner.

Tip 10. Wees kritisch
Als u een aanvulling op uw pensioen wilt opbouwen, wees dan kritisch. Vergelijk het aanbod van meerdere aanbieders. Premies kunnen flink verschillen evenals de voorwaarden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als u voor het bereiken van uw pensioen overlijdt en hoeveel krijgen nabestaanden dan nog uitgekeerd? En let op. Is het pensioengat dat u krijgt voorgerekend wel een écht gat. Of kunt u met uw opgebouwde pensioen best uit de voeten, omdat maandlasten tegen die tijd misschien ook wel dalen en u best met minder inkomen toe kunt.


Interesses.nl heeft met de grootste zorg de content verzorgd maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website!